انجمن مشتریان

بپرسید ، یاد بگیرید و به اشتراک بگذارید.


درود 

آیا نرم افزار اوج - crm قابلیت ترکیب و یکپارچگی با نرم افزارهای مورد استفاده فعلی شرکت را دارد ؟

با تشکر

 

این نرم افزار انعطاف پذیر بوده ودارای موتور لینک ساز است .کارشناسان فنی ما نرم افزارهای جاری شما را بررسی و منطقی ترین راهکار ارتباطی را پیشنهاد خواهند داد .
اوج بگیرید ...

با درود و وقت خیر
بله - با توجه به اینکه در نرم افزار اوج موتور ساخت لینک بسیار پیشرفته ای جهت اتصال به بانک های اطلاعاتی
(SQL Server, MySQL, Access) و همچنین نرم افزار های صفحه گسترده (Excell) در نظر گرفته شده است، قابلیت ارتباط با نرم افزار هایی که از این دسته از بانک های اطلاعاتی استفاده می کنند، فراهم آورده شده است.
با توجه به نوع نرم افزار (حسابداری، مالی، اداری و...) و همچنین درخواست شما بررسی دقیق تری انجام می شود و پس از ارتباط با شرکت نرم افزاری مربوطه و همکاری شرکت مورد نظر، ارتباط بین دو نرم افزار برقرار می گردد.

شاد و پیروز باشید.