احسان رضایی

بطلبید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید تا درها به روی تان گشوده شود...

عضو انجمن
2
در انتظار تائید انجمن
0
عضو گروه
0
در انتظار تائید گروه
0
مالک گروه
0
مدیر گروه
0
مجموع پست ها
0
مجموع نظرات
3
مجموع بهترین پاسخ
0
مجموع لایک ها
3
مجموع لایکهای پست
1
مجموع لایکهای نظرات
2

بیوگرافی

بطلبید که به شما داده خواهد شد، بجویید که خواهید یافت، بکوبید تا درها به روی تان گشوده شود...

تحصیلات

شهید دستغیب

ریاضی

1376/07/01 - 1380/04/01

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد

برق قدرت

1380/11/01 -

تجربیات شغلی

مشاوران مدیریت و کامپیوتر خراسان

تکنسین سخت افزار

مشهد

1383/04/01 - 1384/04/01

پدیسار انفورماتیک

کارشناس پشتیبانی سخت افزار

مشهد

1384/04/03 - 1388/12/29

طراحی سیستمهای پیشرفته طوس

مدیر فنی

مشهد

1389/01/15 - 1393/12/29

امن الکترونیک حافظ ایرانیان

کارشناس فروش

مشهد

1395/06/10 - 1396/01/15

داده پردازی آموت

کارشناس فروش

مشهد

1396/02/20 -

مهارت ها

 • مهارت استفاده از تکنولوژی

 • مهارت مسولیت پذیری

 • مهارت خودانگیزی

 • مهارت همکاری با دیگران

 • مهارت گزارش نویسی

 • مهارت کاریزما و تاثیرگذاری روی دیگران

 • مهارت فروش

 • مهارت حل مسئله

 • مهارت تصمیم گیری

 • مهارت بازیابی پس از شکست

 • مهارت انعطاف پذیری

 • مدیریت مالی

 • ارائه مشاوره به دیگران

 • مهارت یادگیری حرفه ای

 • مهارت مذاکره

 • مهارت مدیریت انسانها

 • مهارت گوش دادن فعال و موثر

 • مهارت کار تیمی

 • مهارت ریسک کردن

 • مهارت تسلط کلامی

 • مهارت تخمین زدن و برآورد کردن

 • مهارت ارتباط نوشتاری

 • مهارت ارتباط شفاهی

 • مهارت اخلاق حرفه ای

 • تفکر سیستمی

 • مهارت مدیریت استرس

 • مهارت سخنرانی و ارائه

 • مهارت تدریس

 • مهارت کارآفرینی

 • مهارت داستان گویی

تلفن همراه

 • محل کار

 • دیگر

 • دیگر

تلفن ثابت

 • محل کار

ایمیل

 • محل کار

 • دیگر

 • دیگر

تاریخ عضویت چهارشنبه 7 تیر 1396